jump to navigation

ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2017

Posted by Bala in ಬದುಕು, ಸಾಹಿತ್ಯ.
1 comment so far

ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

ರನ್ನನ ಗಧಾಯುದ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ

ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – ಜನ್ನ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ