jump to navigation

ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2017

Posted by Bala in ಬದುಕು, ಸಾಹಿತ್ಯ.
1 comment so far

ಹಳೆಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ ವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ

ರನ್ನನ ಗಧಾಯುದ್ದ ಅಥವಾ ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ

ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ – ಜನ್ನ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ

 

 

Advertisements

ಬದಲಾವಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2011

Posted by Bala in ಬದುಕು.
2 comments

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.

-Rumi

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ
ಇಂದು ನಾನು ವಿವೇಕಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಬದಲಾಗುತಿದ್ದೇನೆ.

 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 

ಶುಭಾರಂಭ ನವೆಂಬರ್ 1, 2011

Posted by Bala in ಬದುಕು.
2 comments

I will find new meaning in every joy and sorrow
In that silence,I will hear the voice of spirit,
and freed from this world,I will see another world
where the end is another beginning.
– Rumi

ಪ್ರತಿ ಸುಖ,ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅರ್ಥವ ಹುಡುಕುವೆ
ಆ ನಿಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲೂ ಚೇತನದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಂತ್ಯವೂ ಮತ್ತೊಂದರ ಶುಭಾರಂಭವಾಗುವುದೋ
ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವೆ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಲೋಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2010

Posted by Bala in ಬದುಕು.
6 comments

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗು ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುರು, ಶಿಷ್ಯಂದಿರೊಡನೆ ಕುಶಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಮಾತು ಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗುರು, ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಫಿ ತರಲು ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಗುರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಲೋಟಗಳನ್ನು ತಂದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತರು. ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರತರಾವರಿ ಲೋಟಗಳಿದ್ದವು, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೀರ ಅಗ್ಗದ ಲೋಟಗಳಿದ್ದವು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕುರಿತು, ನೀವೇ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದರು.

ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಲೋಟ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಂತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗುರು ಮಾತಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಲೋಟಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಲೋಟಗಳು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕಾಫೀ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಲೋಟವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರ ಲೋಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೋಟದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಹಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಘನತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೋಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಟ ಕಾಫಿಯನ್ನು (ಬದುಕನ್ನು) ಹಿಡಿದಿಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನವೇ ಹೊರತು ಕಾಫಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು (ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥತೆಯನ್ನು) ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು, ಕಾಫಿ ರುಚಿಯನ್ನು  (ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಆನಂದವನ್ನು) ಅನುಭವಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತೇವೆ

ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂದಿನವರೆಗೂ ಕಲಿಯದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೊಂದನ್ನು ಗುರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸರಳತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2010

Posted by Bala in ಕವನ - ಚುಟುಕ, ಬದುಕು.
4 comments

“The ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak.”
-by Hans Hoffmann

ಸರಳತೆಯ ಶಕ್ತಿ
ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು
ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುವುದು