jump to navigation

ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2007

Posted by Bala in ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಝೆನ್.
trackback

ಒಂದು ದಿನ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಶುರುವಾದಾಗ, ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯ ಆನಂದನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಬುದ್ಧ : ಆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
ಆನಂದ: ಗಂಟೆಯಿಂದ
ಬುದ್ಧ: ಗಂಟೆಯಿಂದ? ಆದರೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಡ್ದಿಯಿಂದ ಬಾರಿಸಿದದಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರುತಿತ್ತು?
ಆನಂದ: ಹೌದೌದು, ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಸದ್ದು ಬಂತು
ಬುದ್ಧ: ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ? ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಯು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರುತಿತ್ತು?
ಆನಂದ: ಹೌದೌದು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸದ್ದು ಬಂತು
ಬುದ್ಧ: ಗಾಳಿಯಿಂದ? ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿತ್ತು.
ಆನಂದ: ಹೌದು, ನನಗೆ ಗಂಟೆಯಸದ್ದು ಕೇಳಲು ಕಿವಿ ಬೇಕು, ಅದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ಬಂತು.
ಬುದ್ಧ: ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ? ನಿನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತಿತ್ತು
ಆನಂದ: ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಬುದ್ಧ: ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ? ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಗಂಟೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ
ಆನಂದ: ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಂಟೆಯ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು.

Advertisements

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು»

No comments yet — be the first.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: